Musskrämmor med ultraljud funkar inte - så här tätar du huset mot möss

ICA, Bauhaus, Clas Ohlson, Kjell & Company och andra stora affärskedjor säljer ultraljudsskrämmor/musstörare som en standardlösning till småhusägare som vill få bort möss från sina hus. Men mössen bryr sig inte om skrämmorna. Vill du att mössen inte ska kunna ta sig in i huset, se istället till att täta huset.

En kedja aldrig är starkare än sin svagaste länk. Och det är verkligen något att tänka på om du vill undgå att få in möss i huset.  Apparater som ska skrämma bort möss med ultraljud har ingen egentlig effekt, något som Villaäagarnas tidigare tester visar. Men om du tätar på rätt sätt har du kommit en bra bit på vägen.

– För att få ett hus tätt mot möss, måste du göra två saker. Först lokalisera hålen, där mössen tar sig in. Sedan täta hålen. Så länge det finns någon öppning kvar, riskerar du att få in mössen, säger Villaägarnas chefsjurist Ulf Stenberg.  

Möss tar sig in överallt - hitta hål i fasaden 

Möss behöver inte en öppning på mer än 6-7 mm för att kunna ta sig igenom till exempel sprickor, luftspalter, ventiler eller genomföringar för kablar och rör. Så små håligheter kan ibland vara svåra att upptäcka. Det blir dock lättare med en flyttbar arbetsbelysning eller ljusstark ficklampa, framförallt om det är mörkt eller halvskumt.  

Det kan även vara svårt att se hur djupt en spricka går i ett material och om mössen kan utnyttja den för att ta sig in. Helt enkelt om sprickan bara går en kort bit in i materialet eller om den är genomgående. Här kan en smal skruvmejsel, syl eller lång spik vara till hjälp för att kunna känna efter. 

– Ska du bygga till eller bygga nytt hus, se till så att bygget redan på ritbordet utformas för att hålla tätt för möss. Då slipper du tänka på att leta efter hål, säger Ulf Stenberg   

Rörelsestyrda kameror kan upptäcka möss 

Ibland kan det vara svårt att upptäcka alla hål där mössen tar sig in. Du tror dig ha tätat på alla ställen där de kan ta sig in, men blir fortfarande inte av med dem. Har du rörelsestyrda kameror, kan de vara till god hjälp för att lokalisera var mössen tar sig in. Flytta helt enkelt runt kamerorna tills du hittar var mössen tar sig in. 

Möss kan klättra på väggar 

Möss tar sig inte bara in längst ner i huset. I och med att möss kan klättra lodrätt såväl uppåt som nedåt på en fasad, kan de även ta sig in i till exempel håligheter vid övergången mellan takfot och fasad. Så det räcker inte att koncentrera sig på att täta hål nära marken. Inte heller enkom på fasaden. Har du krypgrund under huset, kan även detta vara en väg in för mössen.  

Täta mot möss – men på ett fuktsäkert sätt 

Det gäller att tänka sig för innan du tätar. Om du omöjliggör ventilationen genom att till exempel spika igen en luftspalt, kan det leda till fuktproblem. 

Täta med musband 

Musband är en slags galvaniserade plåtlister, som ser ut som långa kammar. De kan användas för att täcka avlånga håligheter. Du sätter upp musbanden med rostfri skruv om materialet kan komma utsättas för väder och vind. 

 

imageu87iw.png

 

 

 

Bild på musband 

Musbanden sätts fast på den nedersta spikregeln/distansläkten och kan på så sätt täta hål i till exempel nederdelen på en träfasad. Samtidigt tillåter musbanden ventilation bakom fasadbrädorna.  

Täta med metallduk 

Galvaniserad metallduk tillåter ventilation och kan användas för att täcka hål i valfri storlek. Ibland kallas metallduk för metallnät, metalltrådnät, musnät eller gnagarskydd. Metallduk är böjbar och består av ett finmaskigt nät vävt med metalltråd.  

Med en plåtsax kan du lätt kan klippa till ett stycke metallduk som passar vilket svårtäckt hål som helst. Som i hörn och vid övergångar mellan olika fasadmaterial.   

imagelbt2s.png

Bild på metallduk uppsatt med skruv i öppning i fasad 

En trådtjocklek på minst 0,7 mm med högst 5 mm maskstorlek är lämpligt för att hålla möss och råttor borta Ännu bättre är att använda 1 mm tråd med 4 mm maskstorlek. Om det enkom rör sig om möss går det att använda något mindre trådtjocklek än 0,7 mm, men då är å andra sidan nackdelen att skulle du råka ut för råttor, kommer de att kunna forcera metallduken.

Råkar du ut för att råttorna tar sig in, blir det tyvärr till att göra om arbetet med starkare metallduk. Använd rostfri skruv eller pappspik för att fästa upp metallduken, om materialet kan komma att utsättas för fuktigt väder.   

Täta ventiler med metallduk  

imagedlufx.png

Bild på ventil med såväl metallduk som insektsnät 

Metallduk kan även användas för att stoppa möss, som tar sig in i huset via ventiler. I en ventil finns oftast endast insektsnät, som möss kan tugga sig igenom. Genom att du med hjälp av ett stämjärn tar isär ventilen och sätter dit metallduk, hindrar du mössen från att komma igenom ventilen. Men återmontera insektsnätet, så att du inte får in spindlar och andra insekter. 

Även ventilationstrummor kan tätas med metallduk. 

Se till så att mössen inte tar sig in via golvbrunnar 

Golvbrunnar som saknar fixerade galler och vattenlås som inte är fyllda, kan vara vägar in i ditt hus. Så se till att få galler på plats och att vattenlås är fyllda.  

 

Mer tips om möss, hittar du här

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.