Vello-Flex magnetmadrasser håller inte vad som utlovas

Magnetmadrassen sägs kunna verka smärtlindrande i muskler och mjukdelar i hela kroppen. men inga systematiska vetenskapliga studier har kunnat bekräfta att permanentmagneter skulle kunna vara bra för behandling av specifika symptom eller sjukdomar. Åtminstone inte tillräckligt bra för att det ska vara meningsfullt att införliva metoden i den evidensbaserade sjukvården.

Marknadsföringen av Vello-Flex hänvisar till en metastudie omfattande flera olika typer av magnetterapier. Av de femton analyserade originalstudierna fann elva påtaglig smärtlindring. Men studierna gäller en rad olika smärttillstånd. Och enligt Dan Larhammar, professor i molekylär cellbiologi vid Uppsala universitet, så är det tveksamt om dessa verkligen kan grupperas ihop till en metaanalys.

-Endast en av studierna, som gällde fibromyalgi, använde magnetmadrass och den gav signifikant effekt för smärtintensitet efter sex månader, men andra undersökta smärtparametrar var inte signifikanta. De få studier som gällde magnetskosulor gav blandade resultat, säger Dan Larhammar.

Sammantaget saknas det enligt Dan Larhammar något vetenskapligt stöd för smärtlindrande effekt av permanentmagneter.

-Det saknas vetenskapliga skäl att anta att permanentmagneter kan ha smärtlindrande effekt. Och den läkare som citeras i marknadsföringen kan inte betraktas som auktoritet på smärtbehandling utan omhuldar tvärtom en rad tveksamma eller pseudovetenskapliga metoder, säger Dan Larhammar.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.