Hantverkare vill helst köpa in materialet själva

Det har rapporterats i media om att hantverkare vägrar att göra jobb om de inte får köpa in materialet. Villaägarnas Riksförbund har därför frågat både hantverkare och husägare om vem som köper in materialet till projektet och varför det är så.

Två av tre småhusägare låter hantverkaren köpa in materialet, när de anlitar hantverkare för något jobb hemma. Nio procent köper in materialet själva. Sex procent anlitar aldrig hantverkare utan gör jobbet själva och köper därför även in materialet själva.

Sedan är det väl som så, att saltar du som hantverkare notan, binder du ris för egen rygg.

- De flesta småhusägare låter hantverkaren köpa in det material som behövs, då det är smidigast. Ibland kan det dock vara så att småhusägaren till exempel har köpt en ny stolplykta. Då blir det en slags kombination, att hantverkaren köper in det material som behövs för att koppla in stolplyktan som småhusägaren inhandlat, säger Ulf Stenberg, chefsjurist hos Villaägarnas Riksförbund.

Nöjda med pris och materialval

60 procent av småhusägarna tycker att priset på materialet som hantverkarna köper in är ungefär som marknadspris. 31 procent vet inte. De som tycker att hantverkarnas priser på material är mycket högre än marknadspris, utgör bara 6 procent av småhusägarna.

- Det verkar som att småhusägare i allmänhet tycker att hantverkare håller en seriös prisnivå på materialet. Sedan är det väl som så, att saltar du som hantverkare notan, binder du ris för egen rygg. Kunderna kommer inte tillbaka och vill att du ska göra fler jobb, säger Ulf Stenberg.

Som konsument kan du inte heller förvänta dig att hantverkaren som ska köpa in materialet, ska leta efter lägsta inköpspris i någon prisjämförelsetjänst.

- Hantverkarna behöver ta betalt för sin tid, så det skulle bli rätt dyrt. De prioriterar hellre säkra leveranser och att materialet finns på plats den dagen de ska göra jobbet, än att jaga internet runt efter lägsta pris. Det finns dock vissa leverantörer, som hantverkarna har stora rabatter hos, som konsumenterna inte alla gånger får del av, vilket väcker en del missnöje säger Ulf Stenberg. 

Garantier, kvalitet och risk för stopp i arbetet är avgörande

91 procent av hantverkarna anger att de brukar köpa in det material som används vid jobben hos småhusägare. 43 procent av hantverkarna vill inte gärna göra jobb, där småhusägaren själv köper in materialet. De vanligaste orsakerna till detta är följande enligt hantverkarna:

  • 75 procent - Konsumenter köper in material av för låg kvalité. 
  • 75 procent - När firman inte köper in allt material, blir det krångligare att lämna garantier.
  • 74 procent - Risken är att konsumenten missar att köpa in material som behövs.
  • 74 procent - Ytterligare material kan visa sig krävas under arbetets gång, vilket trasslar till det om konsumenten ska försöka ordna fram det också.
  • 70 procent - Konsumenter köper in material, som inte går att använda eller kräver extrajobb för att kunna användas.
  • 63 procent - Det går snabbare att arbeta med det material som vi brukar använda.
  • 63 procent - Om det blir fel kan det vara svårt att avgöra om det är fel på materialet som konsumenten har köpt in eller jobbet som firman har gjort.
  • 48 procent - Större risk för reklamationer.
  • 40 procent - Det minskar firmans vinst.

Lätt att köpa in fel material

Det är lätt hänt som privatperson att råka köpa in fel material. Dimensionerna och egenskaperna för olika material kan vara snarlika och svåra att skilja åt.

- Visst kan du spara pengar på att köpa in material själv, men tänk då också på att om du köper in fel material, kan det uppstå merkostnader när hantverkaren behöver åka iväg och ordna fram passande material. I värsta fall kan det bli stopp i arbetet om vissa produkter som ingår i det så kallade beställningssortimentet inte går att få fram direkt. Sedan kan det även gå snabbare om hantverkaren använder det material som hen normalt använder, i stället för att behöva lägga tid på att läsa materialanvisningar. Billigt material är ofta inte heller lika robust och har lägre kvalité, vilket gör att det inte håller lika länge, säger Ulf Stenberg.

Det är en annan sak att råka köpa in fel material, när du gör jobb på egen hand. Då är det oftast inte hela världen, när du står där med en felköpt ventil eller något annat. Ofta kan du byta ut den felaktiga varan mot rätt modell där du har köpt den. Då blir det bara frågan om en tidsfördröjning som bara påverkar dig själv.

Villaägarnas undersökning genomfördes med enkäter riktade till småhusägare och hantverkare, som är medlemmar i Villaägarnas Riksförbund eller anslutna till BraByggare. 11 223 småhusägare och 176 hantverkare svarade på enkäterna.

 

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.