Vilket pris gäller när man ändrar i en entreprenad?

Fråga:

Vi har anlitat en hantverkare för att utföra en större tillbyggnad av vårt hus. Vi har skrivit avtal på ABS 09´s kontraktsformulär, som vi hittat på er hemsida, och ABS 09. Konsumenttjänstlagen gäller för entreprenaden. Vi har avtalat om ett takpris, men har nu kommit överens om att en del ändringar ska göras. Vi ska själva köpa in en del av det material som ursprungligen ingick i entreprenörens åtagande och samtidigt har vi kommit överens om att entreprenören ska göra en del tilläggsarbeten. Vilket pris är det som kommer att gälla nu?

Bli medlem eller logga in för att se svaret på frågan

Bli medlem Logga in