Vilken sorts stadgeändring godtas inte? Ge exempel.

Fråga:

Vilken sorts stadgeändring godtas inte? Ge exempel.

Bli medlem eller logga in för att se svaret på frågan

Bli medlem Logga in