Vid den senaste årsstämman valde föreningen två ordinarie revisorer, men glömde att välja en revisorssuppleant

Fråga:

Vid den senaste årsstämman valde föreningen två ordinarie revisorer, men

glömde att välja en revisorsuppleant. Under det gångna räkenskapsåret har en av revisorerna flyttat och därmed avsagt sig sitt uppdrag. Måste ett kompletteringsval göras innan nästa årsstämma då revisionsberättelsen ska vara klar?

Bli medlem eller logga in för att se svaret på frågan

Bli medlem Logga in