Vem ska utse besiktningsman för slutbesiktning?

Fråga:

Vi planerar att uppföra en villa på entreprenad och undrar vad som gäller angående val av besiktningsman för slutbesiktningen? Vi har hört att många är missnöjda med den av entreprenören föreslagne besiktningsmannen och misstänker att han eller hon har kopplingar till entreprenören. Vem är det egentligen som ska utse slutbesiktningsmannen vid småhusentreprenader?

Bli medlem eller logga in för att se svaret på frågan

Bli medlem Logga in