Vad krävs vid efterskänkande av skuld, som uppstått vid gåva av fastighet?

Fråga:

Jag fick för några år sedan en fastighet i gåva av min far. Eftersom det vid detta tillfälle tillämpades gåvoskatt upprättades ett skuldebrev för att undvika gåvoskatt. Detta skuldebrev registrerades vid fastighetsöverlåtelsen. Nu är läget sådant att min far har för avsikt att efterskänka skulden och frågan uppstår nu om vi på något sätt behöver registrera detta hos inskrivningsmyndigheten?

Bli medlem eller logga in för att se svaret på frågan

Bli medlem Logga in