Vad innebär friskrivningsklausulen?

Fråga:

Jag och min fru är i färd med att köpa ett hus. I utkastet till köpekontrakt finns följande formulering ”köparen godtar fastigheten i det skick den befinner sig i och friskriver härmed säljaren från allt ansvar för fel och brister i fastigheten”. Kan man verkligen skriva så i ett köpekontrakt och vad innebär det i sådana fall för oss som köpare?

Bli medlem eller logga in för att se svaret på frågan

Bli medlem Logga in