Vad händer om delägare inte kan enas vid bildande av samfällighetsförening enligt SFL 20 §?

Fråga:

Vid AL-förrättning begär en sakägare att samfällighetsförening ska bildas. Enligt 20 § andra stycket SFL ska då förening bildas. När frågan kommer upp om att anta stadgar och utse styrelse säger alla de övriga nej till alla förslag. Hur gör sammanträdesledaren?

Bli medlem eller logga in för att se svaret på frågan

Bli medlem Logga in