Vad händer med garantin när tillverkaren har gått i konkurs?

Fråga:

Vi köpte 2 st. luftvärmeväxlare med 3 års garanti. Vi har sedan installationen varit missnöjda med deras funktioner. Redan efter ca 6 mån hade vi hit installatören för att åtgärda det elektroniska och han upptäckte också läckage av kylmedel. Avfrostningen fungerar inte heller, med följd att båda aggregaten i vintras samlade på sig tjock is invändigt i utomhusdelarna. Vi vill nu att säljaren ska ordna så att aggregaten blir lagade eller utbytta, men det svar vi fått från säljaren är att tillverkaren av luftvärmeväxlarna har gått i konkurs och att de därför endast kan erbjuda oss 2 nya aggregat av ett annat märke och att vi då ska betala mellanskillnaden på 6000 kr + installationen på ca 8000 kr. Nu undrar vi om säljaren kan göra så här. Vi har ju betalat 22 000 kr för aggregaten samt 8 250 kr till installationsfirman. Är det verkligen rätt att vi ska betala drygt 14 000 kr för att få våra aggregat utbytta när det fortfarande är garanti kvar på dessa?

Bli medlem eller logga in för att se svaret på frågan

Bli medlem Logga in