Vad gäller för dolda fel och undersökningsplikt?

Fråga:

Jag har hört att jordabalken förändrats under senare år på så sätt att dolda fel samt köparens undersökningsplikt förändrats. Det lär vara så att begreppet dolt fel har utökats på så sätt att säljaren har ett utökat ansvar idag, men samtidigt ställs det högre krav på köparens undersökning av fastigheten. T .ex. om man konstaterar vid en besiktning att det är förhöjd fukthalt i källaren, men underlåter att göra ytterligare undersökning, kan man inte senare göra gällande detta som ett dolt fel.

Bli medlem eller logga in för att se svaret på frågan

Bli medlem Logga in