Vad är tredimensionell fastighetsbildning?

Fråga:

Jag har läst att det kommit nya regler kring fastigheter. Det ska nu vara möjligt att bilda en tredimensionell fastighet. Vad är det och vad har jag för nytta av det som villaägare?

Bli medlem eller logga in för att se svaret på frågan

Bli medlem Logga in