Urminnes hävd

Fråga:

För några år sedan köpte jag en sommarstuga av mina farföräldrar. Stugan uppfördes av dem redan 1965. Sen den tiden, d.v.s. under nästan ett halvt sekel, har jag och tidigare mina släktingar hämtat vatten ur grannens brunn. Nu har grannens son tagit över fastigheten och han tillåter oss inte att ta vatten ur brunnen längre. Jag har hört att det finns regler om hävd i jordabalken, som ger en fastighetsägare rätt att fortsätta att utnyttja t.ex. en stig, brygga eller brunn som han under väldigt lång tid har haft tillgång till. Stämmer det att vi har rätt att av hävd fortsätta att använda brunnen?

Bli medlem eller logga in för att se svaret på frågan

Bli medlem Logga in