Underhålls- och förnyelsefond

Fråga:

Jag bor i ett radhusområde byggt 1975. Vi har en gemensamhetsanläggning bestående av vägar, vatten- och avloppsledningar och radgarage. Behovet av underhåll av dessa anläggningar börjar nu bli akut. Bör vi bygga upp en fond för att kunna finansiera detta?

Bli medlem eller logga in för att se svaret på frågan

Bli medlem Logga in