Ska vi betala underentreprenören?

Fråga:

Jag har avtalat med en entreprenör om vissa markarbeten på min tomt, entreprenören uppgav en prisindikation på 27000 kr. Entreprenören anlitade i sin tur underentreprenörer. En av dessa underentreprenörer har skickat en faktura på 25000 kr och vi är nu oroade över att det totala priset kraftigt kommer att överskrida prisindikationen. Måste vi betala direkt till underentreprenören? Om det totala priset överstiger prisindikationen kan vi låta bli att betala en del? Vi förstår att 25000 kr är ett för lågt pris för det arbete vi har avtalat om, men vi är inte säkra på vad som är ett rimligt pris.

Bli medlem eller logga in för att se svaret på frågan

Bli medlem Logga in