Ska jag tänka på något mer än priset innan jag byter försäkringsbolag?

Fråga:

Jag byter ganska ofta, ibland varje år, villahemförsäkring. Genom en från försäkringsbolagen fristående försäkringsmäklare kan jag hålla reda på de olika bolagens premier, och jag väljer det bolag som har den för mig mest förmånliga premien. Det kan variera ganska mycket i pris. Är det något särskilt jag bör tänka på då jag väljer försäkringsbolag? Mäklaren uppger att alla bolagen tillämpar likalydande försäkringsvillkor, så jag har uppfattat att den enda skillnaden är premiens storlek.

Bli medlem eller logga in för att se svaret på frågan

Bli medlem Logga in