Servituts ställning vid avstyckning

Fråga:

Jag har ett servitut att nyttja en väg på en grannfastighet. Vad händer när marken, som servitutet helt eller delvis belastar, avstyckas? Vilken betydelse har det om ett servitut är inskrivet i fastighetsregistret?

Bli medlem eller logga in för att se svaret på frågan

Bli medlem Logga in