Samfällighetsföreningen har stämt en delägare till allmän domstol vem ska då betala rättegångskostnaderna?

Fråga:

Samfällighetsföreningen har stämt en delägare till allmän domstol. Om föreningen förlorar och tvingas betala rättegångskostnaderna, vem blir då betalningsskyldig? Ska också den delägare som föreningen stämt bidraga till kostnadernai proportion till sinaandelar i samfälligheten?

Bli medlem eller logga in för att se svaret på frågan

Bli medlem Logga in