Preskriptionstid vid utkrävande av köpeskilling

Fråga:

För tolv år sedan köpte min bor ut mig ur vår gemensamt ägda sommarstuga. Eftersom vi på den tiden stod väldigt nära varandra och jag hade pengar så att jag klarade mig accepterade jag att vänta på en del av betalningen. Vi kom överens om att min bror skulle betala resterande köpeskilling när han sålde fastigheten eller när jag behövde pengarna. Tyvärr är vår relation inte lika bra längre och när jag nyligen begärde att få den icke betalda delen av köpskillingen sa min bror att skulden var preskriberad. Det kan väl inte stämma när det bara har gått en månad sedan jag krävde pengarna av honom?

Bli medlem eller logga in för att se svaret på frågan

Bli medlem Logga in