Preskriptionstid för reklamation av fel vid småhusentreprenad

Fråga:

För fyra år sedan lät vi en entreprenör uppföra ett nytt hus åt oss. Det upptäcktes flera fel vid slutbesiktning som åtgärdades inom två månader. Vid garantibesiktningen efter två år upptäcktes inga nya fel men nu efter fyra år så har vi upptäckt att det saknas en luftspalt bakom ytterpanelen. När vi reklamerade felet till entreprenören avvisade han våra krav med hänvisning till att garantitiden är slut och att vi därför inte har någon reklamationsrätt. Stämmer det att det är för sent att reklamera ett fel efter fyra år?

Bli medlem eller logga in för att se svaret på frågan

Bli medlem Logga in