På föreningsstämma har man med 2/3 majoritet beslutat att grönområdet ska delas upp mellan husgrupperna så att varje grupp nyttjar och sköter sitt område och eventuellt inhägnar det.

Fråga:

Gemensamhetsanläggning som avser garage, lekplatser, grönområden m.m.

har inrättats för ett antal radhusfastigheter. På föreningsstämma har man med 2/3 majoritet beslutat att grönområdet ska delas upp mellan husgrupperna så att varje grupp nyttjar och sköter sitt område och eventuellt inhägnar det.

A. Är ett sådant beslut om att dela upp skötseln lagligt?

B. Kan en fastighetsägare få utnyttja angränsande gemensam mark helt för sig själv och sätta upp staket och andra anordningar?

Bli medlem eller logga in för att se svaret på frågan

Bli medlem Logga in