Omröstning enligt SFL som rör ekomiska frågor

Fråga:

Vid omröstning enligt SFL som rör ekonomisk fråga får ingen delägare rösta

för mer än en femtedel av det sammanlagda röstetalet för samtliga närvarande röstberättigades andelar. Innebär detta att den vars röstetal överstiger 20 % justeras ned till 20 % eller innebär det att man måste fortsätta “nedräkningen” i flera steg tills man nått en nivå där jämförelsen rörande femtedelen leder till att vederbörande röstar för enbart en femtedel? Detta

skulle ju innebära att omröstning med fem delägare alltid leder till att var och en får en femtedel, oavsett ingångsandelar.

Bli medlem eller logga in för att se svaret på frågan

Bli medlem Logga in