När man beräknar kapitalvinstskatten vid byte av fastigheter, vilket försäljningspris utgår man då ifrån?

Fråga:

Jag och min bror har funderingar på att byta fastigheter med varandra nu till vintern. I och med detta har det uppstått några frågetecken runt hur det går till. Vi undrar till exempel vilket försäljningspris man utgår när man ska räkna ut kapitalvinstskatten vid byte? Vi har ju inget försäljningspris att utgå från.

Bli medlem eller logga in för att se svaret på frågan

Bli medlem Logga in