När har en medlem fullgjort sin betalningsskyldighet? När har en medlem förlorat sin rösträtt pga bristande betalning?

Fråga:

Enligt 48 § andra stycket SFL får den som underlåtit att i rätt tid fullgöra sin

bidragsskyldighet delta i förhandlingarna på stämman men inte utöva rösträtt innan han fullgjort vad han eftersatt. När har en medlem fullgjort sin betalningsskyldighet? När har en medlem förlorat sin rösträtt pga bristande betalning?

Bli medlem eller logga in för att se svaret på frågan

Bli medlem Logga in