Måste vi sköta renhållningen och snöröjningen av gångbanan?

Fråga:

Vår kommun har ålagt fastighetsinnehavarna att svara för renhållnings-, snöröjnings- och liknande åtgärder när det gäller gångbana och annat utrymme för gångbana utanför fastigheten. Är det inte kommunen som skall svara för renhållningen?

Bli medlem eller logga in för att se svaret på frågan

Bli medlem Logga in