Måste vi acceptera den förändrade sophanteringen?

Fråga:

Renhållningsfirman som hämtar soporna i vår samfällighet har i ett brev till oss meddelat att de från 1 jan 2019, av trafiksäkerhets- och arbetsmiljöskäl, inte längre kommer att köra runt på våra gator och hämta soporna. De säger att vi måste skaffa stora insamlingskärl som ska grävas ner och att vi ska lämna våra sopor där. Vi är tveksamma eftersom ett par av våra p-rutor försvinner och vi vet inget om anläggningskostnaden. Kan vi tvingas acceptera detta?

Bli medlem eller logga in för att se svaret på frågan

Bli medlem Logga in