Måste jag betala för min brors renovering av vår gemensamma fastighet?

Fråga:

Jag och min bror fick för tre år sedan en fastighet i gåva av våra morföräldrar. Allt var frid och fröjd till dess att min bror under våren 2017 helt plötsligt bestämde sig för att vidta omfattande renoveringsåtgärder på fastigheten. Min bror anlitade sedermera, utan mitt samtycke, en entreprenör att utföra detta arbete. Kostnaden för detta arbete uppgår till 200000kr och nu vill min bror att vi ska dela på denna kostnad, vilket jag har motsatt mig. Min bror hävdar att fastigheten var i stort behov av att renoveras och att jag i egenskap av delägare ska dela på den uppkomna kostnaden. På grund av tidsnöd känner jag dessutom inte längre för att äga en andel i denna fastighet. Har jag möjlighet att sälja min andel även om min bror motsätter sig en försäljning.

Bli medlem eller logga in för att se svaret på frågan

Bli medlem Logga in