Lantmäterifrågor Fastighetsbildning Klyvning

Fråga:

I mitt kvarter håller ett nytt hus på att uppföras. Varför har jag och andra grannar inte fått någon information om detta? Är inte kommunen skyldig att fråga grannar innan de meddelar bygglov?

Bli medlem eller logga in för att se svaret på frågan

Bli medlem Logga in