Krävs det att en debiteringslängd upprättas i samfällighetsföreningen?

Fråga:

I min samfällighetsförening brukar vi besluta om avgiften till samfällighetsföreningen på årsmötet. Beslutet föregås av en genomgång av ett budgetförslag och därefter beslutar vi om hur stor avgiften skall vara. Vi brukar inte ha en s.k. debiteringslängd eftersom det verkar så omständligt. Stämmer det att lagen kräver en debiteringslängd?

Bli medlem eller logga in för att se svaret på frågan

Bli medlem Logga in