Kan vi dela bolånen mellan två banker? Kan man dela ett pantbrev i två delar?

Fråga:

Vi har tre lån på vårt hus i bank 1. Två av lånen löper med rörlig ränta. Vi har funderat på att lägga över dessa två lån i bank 2, eftersom den erbjuder lägre ränta. Då vi lade upp lånen beslutades att endast ta ut ett enda pantbrev på totala lånesumman. Uppstår någon merkostnad för oss pga. denna lösning? Kan man dela upp pantbrevet i två delar, en åt vardera banken, eller hur fungerar det?

Bli medlem eller logga in för att se svaret på frågan

Bli medlem Logga in