Kan styrelsen själva besluta om att anlita en advokat, som ska företräda föreningen, pga. att en medlem har överklagat ett stämmobeslut till fastighetsdomstolen?

Fråga:

Kan styrelsen själva besluta om att anlita en advokat, som ska företräda

föreningen, på grund av att en medlem har överklagat ett stämmobeslut till

fastighetsdomstolen?

Bli medlem eller logga in för att se svaret på frågan

Bli medlem Logga in