Kan samfällighetsföreningen verkligen besluta om att anlägga en pool?

Fråga:

Samfällighetsföreningen, i det område där jag bor, har på senaste årsstämman beslutat att på det gemensamma grönområdet anlägga en liten pool som föreningen ska förvalta. Jag anser att det är en alldeles onödig och stor kostnad, då det inte är så långt till sjön. Dessutom står det ingenting om pool i våra stadgar, men några medlemmar påstår att eftersom stämman är det beslutande organet i föreningen så gäller de beslut som fattas där. Kan verkligen ett stämmobeslut gå före stadgarna?

Bli medlem eller logga in för att se svaret på frågan

Bli medlem Logga in