Kan samfälligheten ta banklån för att finansiera en renovering?

Fråga:

Jag är styrelseledamot i en samfällighet som bl.a. förvaltar garage. Garagen är gamla och de måste genomgå omfattande renoveringar inom några år. Medlen vi har fonderat för garagen täcker inte tillnärmelsevis de kostnader som kommer att uppkomma inom kort om vi inte chockhöjer de årliga avgifterna. Därför har vi funderat på att låna till renoveringen. Men är det tillåtet för en samfällighetsförening att ta banklån och vill bankerna över huvud taget låna ut pengar till en samfällighetsförening?

Bli medlem eller logga in för att se svaret på frågan

Bli medlem Logga in