Kan medlem i bostadsrättsförening vägra att renovera sitt bristfälliga badrum?

Fråga:

Jag bor i en bostadsrättsförening som just nu genomför en stambytesrenovering. Vi har tagit beslut om detta på ett årsmöte. Några medlemmar vägrar emellertid att renovera sina badrum. Har de rätt att göra detta med tanke på försäkringar m.m.? Om inte, vilken lag kan man hänvisa till? Vi renoverar en huskropp i taget och kostnaderna varierar betänkligt mellan huskropparna. Har vi som medlemmar rätt att begära specifikation av kostnaderna?

Bli medlem eller logga in för att se svaret på frågan

Bli medlem Logga in