Kan man lita på besiktningsklausulen?

Fråga:

Jag står i begrepp att köpa en fastighet i Göteborg. Det förefaller som mäklaren har mycket bråttom att få mig att underteckna köpekontraktet. Mäklaren har formulerat en klausul i köpekontraktet som ger mig rätt att genom sakkunnig besiktningsman låta undersöka fastigheten i byggnadstekniskt hänseende senast ett visst angivet datum. Vidare gäller att om vid besiktningen framkommer allvarligt fel eller allvarlig brist som äventyrar fastighetens goda bestånd samt om åtgärdskostnaden överstiger 30 000 kronor, har jag rätt att häva köpet om jag inte har haft anledning att räkna med felet eller bristen vid köpet. Klausulen ger mig också en rätt att stå kvar vid köpet, samt omförhandla priset med säljaren. Mäklaren hävdar att klausulen är en ren standardklausul som han för in i alla köpekontrakt. Bör jag underteckna köpekontraktet med den av mäklaren föreslagna klausulen?

Bli medlem eller logga in för att se svaret på frågan

Bli medlem Logga in