Kan man få medgivande från den som förvaltar allmän plats att bygga ett Attefallshus närmare tomtgränsen än 4,5 m?

Fråga:

Jag har förstått att man kan bygga ett Attefallshus närmare tomtgränsen än 4,5 meter om man får den berörda grannens medgivande. Vad gäller när angränsande mark är utlagd som allmän plats? Är det kommunen som ska godkänna då?

Bli medlem eller logga in för att se svaret på frågan

Bli medlem Logga in