Kan jag som köpare kräva den som sålt huset till mig, när jag måste ersätta den som jag sålt huset till för dolt fel?

Fråga:

Jag har sålt min fastighet och det har sedermera konstaterats att det finns ett dolt fel i denna som jag måste ersätta köparen för. Kan jag då i min tur kräva den jag köpt fastigheten av på ett prisavdrag? Inga särskilda garantier eller friskrivningar gäller vid någon av försäljningarna av fastigheten.

Bli medlem eller logga in för att se svaret på frågan

Bli medlem Logga in