Kan föreningsstämman besluta om komplettering/utökning av lekredskap utan att detta står i strid med anläggningsbeslut, stadgar och lagstiftning? Måste föreningen förnya lekplatsen eller kan den läggas ner?

Fråga:

Av anläggningsbeslutet framgår att gemensamhetsanläggningen bl.a. omfattar

befintliga lekplatser. Förvaltningsuppdraget innebär drift och underhåll. Kan föreningsstämman besluta om komplettering/utökning av lekredskap utan att detta står i strid med anläggningsbeslut, stadgar och lagstiftning? Måste föreningen förnya lekplatsen eller kan den läggas ner?

Bli medlem eller logga in för att se svaret på frågan

Bli medlem Logga in