Kan föreningen frångå kostnadsfördelning enligt andelstal? De nuvarande andelstalen är missvisande.

Fråga:

Kan föreningen frångå kostnadsfördelning enligt andelstal? De nuvarande andelstalen är missvisande.

Bli medlem eller logga in för att se svaret på frågan

Bli medlem Logga in