Kan en suppleant kalla till extra stämma?

Fråga:

En samfällighetsförenings styrelse har enligt stadgarna minst tre ordinarie ledamöter och två suppleanter. Alla utom en suppleant har avgått under verksamhetsperioden. Kan den återstående suppleanten med laglig rätt kalla till extra stämma för att utse ny styrelse?

Bli medlem eller logga in för att se svaret på frågan

Bli medlem Logga in