Kan beslut av föreningsstämma ersättas av överenskommelse mellan, eller

Fråga:

Kan beslut av föreningsstämma ersättas av överenskommelse mellan, eller

godkännande av, de röstberättigade, t.ex. vid stadgeändring?

Bli medlem eller logga in för att se svaret på frågan

Bli medlem Logga in