Kan andelstalen ändras på något vis? Kan delägarkretsen förändras och i så fall hur?

Fråga:

Kan andelstalen ändras på något vis? Kan delägarkretsen förändras och i så fall hur?

Bli medlem eller logga in för att se svaret på frågan

Bli medlem Logga in