Justerare vägrar skriva under stämmoprotokoll

Fråga:

Om protokollet anses av justerare vara så undermåligt att man inte kan skriva under, vad gäller då? En av två justerare har skrivit på protokollet, men när sedan den andre skulle göra det samma, upptäcktes flera brister.

Bli medlem eller logga in för att se svaret på frågan

Bli medlem Logga in