Jag ska ge min fru halva fastigheten i gåva, är det ur en skattemässig synpunkt mer fördelaktigt att ge fastigheten genom bodelning under äktenskap än att ge den genom ett gåvobrev?

Fråga:

Jag har under alla år ensam ägt familjens villa. Nu vill jag av olika skäl skänka halva fastigheten till min hustru. Jag har tittat i Villaägarnas informationsskrift ”Gåva av fastighet” och med hjälp av den har vi redan formulerat ett gåvobrev. Precis innan vi skulle underteckna handlingen fick vi höra av grannen att det är mycket bättre att överlåta fastigheten genom bodelning under bestående äktenskap. Det skulle enligt honom vara billigare och skattemässigt fördelaktigare. Stämmer detta?

Bli medlem eller logga in för att se svaret på frågan

Bli medlem Logga in