Hur samfällighetsförening bildas är otydligt beskrivet i lagen.

Fråga:

Hur samfällighetsförening bildas är otydligt beskrivet i lagen. Enligt 20 §Lag om förvaltning av samfälligheterska Lantmäteriet bilda samfällighetsförening om någon begär det. Om ingen begär det, är det då fritt fram för de berörda fastighetsägarna att själva bilda en förening?

Bli medlem eller logga in för att se svaret på frågan

Bli medlem Logga in