Hur påverkas min användning av tomten p.g.a. grannens servitut för avloppsledning?

Fråga:

Över min tomt går min grannes avloppsledning. Han har servitut för ledningen. Vad innebär det för mig och mina möjligheter att nyttja min tomt där ledningen ligger?

Bli medlem eller logga in för att se svaret på frågan

Bli medlem Logga in