Hur ombildas äldre typer av samfälligheter till samfällighetsföreningar enligt SFL?

Fråga:

Hur ombildas vägsamfälligheter, LGA-samfälligheter samt förvaltning enligt

bysamfällighetslagen till samfällighetsförening?

Bli medlem eller logga in för att se svaret på frågan

Bli medlem Logga in