Hur många närvarande krävs för att föreningsstämman ska vara beslutför? Är stämman beslutsför fast nästan inga medlemmar utöver styrelsen kommer?

Fråga:

Hur många närvarande krävs för att föreningsstämman ska vara beslutför? Är

stämman beslutför fast nästan inga medlemmar utöver styrelsen kommer?

Bli medlem eller logga in för att se svaret på frågan

Bli medlem Logga in