Hur kan en bestämmelse avseende bötesavgift för medlem som inte erlägger avgift inom föreskriven tid formuleras?

Fråga:

I stadgar till samfällighetsförening har intagits bestämmelse om att medlem som inte erlägger avgift inom föreskriven tid även ska betala in en “bötesavgift på 10% av avgiftsbeloppet, dock lägst 50 kronor”. Är en sådan formulering tillåten?

Bli medlem eller logga in för att se svaret på frågan

Bli medlem Logga in